--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی

معاون پژوهش و مدیر مرکز مطالعات راهبردی حوزه های علمیه