امام رضا علیه السلام فرمودند:خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند، بلند‌ترین درجه یقین است./ بحار الأنوار : 82/134/17

حضرت آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته
حضرت آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته

مدیر محترم حوزه‌های علمیه