حضرت زهرا(س):همانا سعادتمند(به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد./مجمع‌ الزوائد علامه‌ هیثمى، ج‌ 9، ص‌ 132

حضرت آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته
حضرت آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته

مدیر محترم حوزه‌های علمیه