امام رضا علیه السلام فرمودند:خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند، بلند‌ترین درجه یقین است./ بحار الأنوار : 82/134/17

جناب آقای عباس علم الهدی
جناب آقای عباس علم الهدی

مسئول حوزه مدیریت