امام رضا علیه السلام فرمودند:خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند، بلند‌ترین درجه یقین است./ بحار الأنوار : 82/134/17

جناب آقای حسینی نژاد
جناب آقای حسینی نژاد

معاون منابع انسانی و پشتیبانی