پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مدیر مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر
مدیر مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد