--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مدیر حوزه علمیه استان اردیبل
مدیر حوزه علمیه استان اردیبل

حجت الاسلام والمسلمین مهدی نوروزی