پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

آشنائی با معاون منابع انسانی و پشتیبانی

آشنائی با معاون منابع انسانی و پشتیبانی

نگاهی گذار به سوابق و فعالیتهای معاون جدید منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه.

نگاهی به سوابق معاون جدید منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه

بخشی از سوابق اداری، اجرایی و علمی معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه به شرح ذیل می باشد.

سید مصطفی حسینی نژاد متولد 1351 در شهر مقدس قم می باشد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با گرایش مدیریت تحول و کارشناسی مهندس صنایع با گرایش تولید صنعتی می باشد.

طرح های پژوهشی انجام شده؛

- تدوین برنامه ریزی استراتژیک جامعه المصطفی – برنامه میان مدت اول 91 تا 95.

- تدوین نظام ارزیابی اجرایی برنامه میان مدت جامعه المصطفی العالمیه

- شناسایی مطالعات پایه جهت بهبود و برنامه ریزی 5 ساله جامعه المصطفی العالمیه

 سوابق اجرایی ؛

- ذیحساب و مدیرکل امور مالی جامعه المصطفی العالمیه از 84 تا 87 ؛

- مسئول اداره برنامه و بودجه جامعه المصطفی العالمیه از 82 تا 87 ؛

- مدیریت صندوق المصطفی از سال 87 تا 88 ؛

- ذیحساب و مسئول برنامه و بودجه در دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه از سال 88 تا کنون؛

- مدیر برنامه بودجه و ارزیابی جامعه المصطفی العالمیه از سال 88 تا کنون؛

- ذیحساب و مسئول برنامه و بودجه دبیرخانه شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران ازسال 91 تا هم اکنون.