پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

معاون تهذیب حوزه های علمیه تصریح کردند

معاون تهذیب حوزه های علمیه تصریح کردند

تأسیس رشته تعلیم و تربیت اسلامی پیش بینی شده است، افزود که با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی این رشته هستیم

حجت‌الاسلام حسین خانی، معاون تهذیب حوزه های علمیه برادران در میزگرد معاونان آموزش و پرورش و مدیریت حوزه های علمیه برادارن و خواهران سراسر کشور عصر 18 آبان در سالن همایش های آستان قدس رضوی درباره فعالیت های این معاونت گفت: در حوزه های علمیه به ویژه حوزه برداران تفکیک وظایف شده است.

وی با بیان اینکه فعالیتهای مربوط به درون حوزه به معاونت آموزش، پژوهش و تهذیب واگذار شده است،تصریح کرد: در راستای همین تفکیک سازی، فعالیتهای تبلیغی هم بر عهده معاونت تبلیغ در حوزه های علمیه است.

معاون تهذیب حوزه های علمیه برادران ادامه داد: طرح های متنوعی از جمله طرح مدارس امین را در معاونت تبلیغ پیگیرهستیم .

وی درباره دیگر طرح ها در این معاونت اظهار کرد:  تأسیس رشته تعلیم و تربیت اسلامی از جمله دیگر طرحهایی استکه نتیجه آن هم به خود حوزه های علمیه برمی گردد.

معاون تهذیب حوزه های علمیه برادران ادامه داد: مقدمات این رشته فراهم شده است و هر زمان که در شورای گسترش حوزه های علمیه تصویب بشود در سطح حوزه راه اندازی خواهد شد که از این طرح آموزش و پرورش هم سود می برد.

حجت‌الاسلام حسین خانی با بیان اینکه تأسیس رشته تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه های امسال پیش بینی شده است، افزود: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی این رشته هستیم