پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در امور استان ها

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در امور استان ها

شرایط و جایگاه حوزه های علمیه از جهت تربیتی و علمی نیازمند ارتقای جدی است؛ در مدارس علمیه کشور شاهد مدارس قوی و بزرگی هستیم که کار خوب پیش می رود؛ ولی شرایط فعلی باید در مدارس ارتقای جدی پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین غفوری در هم اندیشی رؤسای شوراهای حوزه های علمیه استان ها و مدیران استانی با حضور اعضای شورای عالی حوزه های علمیه  که در مرکز مدیریت حوزه در قم برگزارشدگفت: بدنه حوزه و حوزه های علمیه کشور و بزرگان حوزه و مراجع عظام تقلید و رهبری معظم انقلاب، انتظار جدیدی از مدیریت جدید داشته و دارند.

وی افزود: در این عرصه بیش از 1000 طرح برای مدیریت بخش های مختلف حوزه ارسال شد؛که پس از جمع بندی این نظرات و برگزاری جلسات کارشناسی، این روند دنبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین غفوری بیان کرد: تحول بحث جذابی است، ولی تحقق آن با رعایت اصول و میراث حوزه های علمیه و اصول حوزویت حوزه های علمیه شیعه، اصل بسیار مهم و حساسی است که همه بزرگان و مراجع نیز به این اصل تاکید داشته و دارند.

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در امور استان ها تصریح کرد: شرایط و جایگاه حوزه های علمیه از جهت تربیتی و علمی نیازمند ارتقای جدی است؛ در مدارس علمیه کشور شاهد مدارس قوی و بزرگی هستیم که کار خوب پیش می رود؛ ولی شرایط فعلی باید در مدارس ارتقای جدی پیدا کند.

وی گفت: در دیداری که مدیران مدراس تهران در 25 اردیبهشت ماه با رهبر معظم انقلاب داشتند، ایشان ماموریت هایی برای حوزویان ترسیم کردند که عمل به این منویات نیازمند ارتقای جدی وضع موجود است.