پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی گفت

حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی گفت

معاون پژوهش حوزه های علمیه:رسالت انجمن های علمی را می توان رصد دانش و تشخص حرکت کلی دانش و آسیب ها و چالشهایی که در مقابل این دانش می تواند قرار بگیرد عنوان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین میرمعزی در نشست مدیرحوزه های علمیه با مدیران انجمن های علمی که  در سالن جلسات دبیرخانه انجمن های علمی حوزه برگزار شد اظهارداشت: انجمن های علمی در حوزه بر اساس باورها و اندیشه هایی فراتر از آنچه از ایشان توقع دارند گام بر می دارند و دامنه پژوهش، تحقیقات و آورده های علمی ایشان گسترده تر از اساسنامه ها و بخشنامه ها است.

استاد حوزه علمیه قم افزود: رسالت دیگری که بر عهده انجمن های علمی می باشد و باید نسبت به آن توجه ویژه ای داشت، رصد نیازهای تئوریک جامعه، نظام و خود حوزه است، تلاشی که برای پاسخگویی به این نیازها وجود دارد.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه ادامه داد: امروز بار سنگینی بر دوش انجمن های علمی قرار دارد،  بطوریکه در فصل جدید، فعالیت های انجمن، در نظر داریم  آن ها را به سمت وسوی رسالت بزرگتری راهبری کنیم و و فکر می کنم انجمن های علمی در حوزه به عنوان تنها نیروهایی هستند که در خصوص نیازهای نظام و جامعه حرکت بجا و شایسته ای را انجام داده اند.

وی بیان داشت: تاکنون دبیرخانه انجمن ها بر اساس رسالت های هر انجمن حرکت می کرد و عنایت اصلی بر آن بود که انجمن ها تاسیس و تثبیت شوند، لذا طبیعی بود انجمن های شکل گرفته و نیاز بود بسیاری از آیین نامه ها تدوین و تصویب شوند، تلاش های صورت گرفته ناظر به این بخش از فعالیت ها بوده است و ما در فصل جدید درصدد هستیم، اگر منعی در سیاست ها و برنامه های تحولی حوزه نداشته باشد بر تعداد انجمن های علمی بیفزاییم و سعی بر تاسیس آنها داریم.

حجت الاسلام و المسلمین میرمعزی اظهارداشت: انجمن های علمی در واقع خط مقدم و نیروی عظیمی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و نظام هستند که باید از آنها بهره کافی را ببریم .