پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مسئول برنامه ریزی و نظارت عنوان کرد

مسئول برنامه ریزی و نظارت عنوان کرد

حجت الاسلام رجائی نیا گفت: حوزه های علمیه باید مستقل بمانند؛ چراکه اگر به سمت بودجه های دولتی برویم، حوزه سکولار شده و در برابر مشکلات و مفاسد، نمی توانیم سخنی بگوییم.

حجت الاسلام والمسلمین رجائی در گردهمایی نمایندگان استانی موقوفات و منابع پایدار حوزه های علمیه اظهار داشت: امروز برای ورود حوزه به مباحث اقتصادی نگرانی هایی وجود دارد و با توجه به وضع موجود، باید به  وقف و ظرفیت هایی که در این راه است، پرداخت و از آن استفاده کرد.
وی ابراز داشت: ورود حوزه به مباحث اقتصادی تبعات نامناسبی را برای ما خواهد داشت؛ چراکه نگاه ها متفاوت بوده و نظرات مختلف است؛ اما از موقوفات حوزوی به درستی می توان استفاده برد.
مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه خاطرنشان ساخت: ایجاد موقوفات جدید از مباحث ضروری است که باید به دنبال آن بود تا بتوان از ظرفیت های موجود استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رجائی تصریح کرد: حوزه های علمیه باید مستقل بمانند؛ چراکه اگر سمت بودجه های دولتی برویم، حوزه سکولار شده و در برابر مشکلات و مفاسد، نمی توانیم سخنی بگوییم.
مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه به جذب خیرین اشاره کرد و گفت: اگر حوزه به عنوان دستگاه پرهزینه باشد، خیرین از ما دور شده و در برنامه های ما شرکت نخواهند کرد؛ پس باید مراقبت کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رجائی در پایان اظهار داشت: باید چشم انداز مشخصی برای مباحث موقوفات و منابع پایدار تدوین گردد تا نخبگان و بزرگان حوزه به ذهن مشترکی رسیده و هدف مشترکی داشته باشند.