پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

روحیه پژوهشی طلاب نیازمند تقویت است

روحیه پژوهشی طلاب نیازمند تقویت است

معاون پژوهش حوزه های علمیه:از وقتی نظامات دانشگاهی را به نوعی وارد حوزه کردیم، مقداری مدارس و درس های حوزه به سمت حافظه محوری رفته و روحیه پژوهش در طلاب تقویت نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی در نشست «سنت های پژوهشی در حوزه» با بیان اینکه بحث پژوهش در حوزه بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری و مراجع معظم ما بوده است، گفت: علی رغم سابقه ارزشمند حوزه در امر پژوهش، اما متاسفانه در شرایط  فعلی این بحث کمرنگ شده و از وقتی نظامات دانشگاهی  وارد حوزه شد، مدارس و درس های حوزه  تا حدودی به سمت حافظه محوری رفت و روحیه پژوهش در طلاب تقویت نشده است.

معاون پژوهش حوزه های علمیه در ادامه سنت های پژوهشی حوزه  را یکی از مسایل مهم  برای این  معاونت برشمرد و افزود: منظور از سنت پژوهش، روش هایی است که در تاریخ حوزه بین علمای ما وجود داشته و می خواهیم آنان را استخراج، تبیین و مستدل کنیم تا مبنای  حرکت تحولی در پژوهش قرار گیرد.

وی بیان داشت: در گذشته برخی نمود های پژوهشی حوزه بصورت تقریر نویسی، تعلیقه نویسی و شرح نویسی بوده، ولی متاسفانه این امر در فضای امروز  کمرنگ شده است.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی ادامه داد؛ یکی از برنامه های  حوزه در سال 96 حمایت از تقریر نویسی است. که البته باید در یک چارچوب استاندارد انجام شود؛ که در معاونت پژوهش به عنوان یک  دغدغه در حال  برنامه ریزی هستیم و به موسسات پژوهشی موارد را ابلاغ خواهیم کرد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه در پایان ظرفیت گروه را مناسب برای پیگیری و استخراج سنت های پژوهش علمای سلف در حوزه دانست و بیان داشت: اگر کسانی می توانند سنت های پژوهشی را استخراج کنند و در قالب مقالات و جزوات ارائه نمایند، از آنان استقبال  و حمایت می کنیم.