پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

دشمن شناسی مبنای کار حوزه انقلابی

دشمن شناسی مبنای کار حوزه انقلابی

حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی مدیر حوزه علمیه فارس، دشمن شناسی را مبنای حوزه انقلابی خواند و گفت: متاسفانه برخی در کشور، تکیه بر آمریکا را راه حل مشکلات می دانند.

حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدی، مدیر حوزه علمیه فارس درگفتگو با خبرنگار  حوزه در شیراز گفت: اصول و مبنای اساسی حوزه های علمیه براساس هشدارهای الهی در قرآن کریم بنا شده و خداوند رحمان نیز مبنای کتب آسمانی را شناخت دشمنان دین قرار داده  که به زبان امروزی، راه های شناخت اسلام آمریکایی را بیان نموده است.

مدیر حوزه علمیه استان فارس افزود: از جمله موارد مهمی که در قرآن آمده، شناخت دشمنان انسان، این مخلوق برتر و برگزیده الهی است. بخش قابل توجهی از آیات قرآن به مسئله دشمن شناسی اختصاص دارد، زیرا به تعبیر آیات نورانی قرآن برخی از این دشمنان از ابتدای خلقت انسان به همراه او بوده‌اند و تا آخرهم او را رها نخواهند کرد.

وی ادامه داد: در آیه 118 سوره مبارکه آل عمران، خداوند می فرماید ای اهل ایمان، از غیر هم دینان خود دوست صمیمی همراز نگیرید، چه آنکه آنها از خلل و فساد در کار شما ذرّه‌ای کوتاهی نکنند، آنها مایلند شما همیشه در رنج باشید، دشمنی شما را بر زبان هم آشکار سازند و محققا آنچه در دل دارند بیش از آن است. ما به خوبی برای شما بیان آیات کردیم اگر عقل را به کار بندید. لذا معنی امروزی این آیه دوری کردن از اسلام آمریکایی است که متاسفانه بعضی در کشور گرفتار آن شده اند و تکیه بر این شیطان رجیم را راه حل مسائل و مشکلات کشور و مردم می دانند.

حجت الاسلام والمسلمین عابدی با بیان این که قرآن کریم نسبت به دوستی با چند گروه از افراد به ما هشدار می دهد، اضافه کرد: اولین این گروه کسانی که برشما فساد را عرضه می کنند، دومین گروه آنهایی که در همه حال به دنبال گرفتار کردن شما در مسائل هستند و گروه سوم، دشمنانی که با کینه و بغض در مورد شما صحبت می کنند.

مدیر حوزه علمیه فارس اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم این دستورات و هشدارها را فقط در مورد مومنین نمی داند، بلکه می فرماید اگر عاقلانه نیز بیاندیشید، هرگز با اسلام آمریکایی و شیطانی کنار نخواهید آمد و این در حقیقت هشداری برای همه کشورهای دنیا است.

حجت الاسلام والمسلمین عابدی در پایان، وظیفه مبلغین دینی را مهم و اثرگذار دانست و بیان داشت: مبلغین دینی ما ضمن این که باید در ابتدا خودشان را به بلوغ سیاسی لازم رسانده و اطلاعات علمی و سیاسی خود را تقویت و بروز کنند، بلکه موظفند بر روی منابر مساجد  روشنگری کرده و چهره واقعی فتنه ها و دسیسه های شیطان بزرگ آمریکا را برای مردم افشا کنند.