پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

 توسعه کمی حوزه ها باید در بستر کیفی محقق شود

توسعه کمی حوزه ها باید در بستر کیفی محقق شود

مدیر حوزه های علمیه گفت: حوزه ها باید از حیث کمی رشد پیدا کنند؛ اما اگر کیفیت ها را درست نکنیم و ارتقا ندهیم، توسعه کمی ناسنجیده، می تواند منجر به نتایج معکوس شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری  حوزه ، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه در افتتاحیه دوره تکمیلی تربیت مشاوره در مدرسه معصومیه قم با اشاره به اهمیت مشاوره در حوزه های علمیه، اظهار داشت: برکات زیادی بر این دوره ها مترتب است.

وی افزود: همه می دانیم تعالی حوزه وقتی محقق می شود که کیفیت را بر کمیت مقدم بداریم؛ گرچه اذعان دارم که حوزه ها باید از حیث کمی رشد پیدا کنند؛ اما اگر کیفیت ها را درست نکنیم و ارتقا ندهیم، توسعه کمی ناسنجیده، می تواند منجر به نتایج معکوس شود.

مدیر حوزه های علمیه ابراز داشت: باید در همه برنامه ریزی ها این مساله مورد توجه قرار گیرد که کیفیت را بر کمیت مقدم کنند و باید مسئولان و مدیران تلاش خود را در زمینه پژوهشی و آموزشی متمرکز نمایند.

آیت الله اعرافی تصریح کرد: توسعه کمی باید در بستر کیفی باشد و این یکی از مقدمات مهم در برنامه ریزی ها به شمار می رود؛ البته این کیفی نیازمند اقتدار در مدیریت دارد؛  عمده تمرکز دوستان این است که شاخص های کیفی را ارتقا دهیم و مقوله مشاوره و راهنمایی افراد چه پیش از ورود چه در حین تحصیل بسیار مهم است.

وی  با بیان این که جایگاه مشاوره، جایگاهی بسیار مهم است ادامه داد: نقش مشاوره در ارتقای کیفی و پرورش انسان مهم و بسیار سودمند و بی بدیل است و جایگاه مشاوره بسیار رفیع است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه ابراز داشت: سنت حوزه این است که استاد علمی، استاد اخلاق طلاب است و در بسیاری از مسائل طلاب و شاگردان خود را راهنمایی می کند.