--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

شورای تهذیب تشکیل می شود

شورای تهذیب تشکیل می شود

متأسفانه خانواده ها گرفتارفضای مجازی شده اند و حتی درخطر نابودی قرار دارند، نباید از فضای مجازی به راحتی گذشت. این فضا خیلی از خانواده را در خود غرق کرده است.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین ملکی در اختتامیه اجلاسیه معاونین آموزشی مدیریت های استانی حوزه های علمیه که در قم برگزارشد با بیان اینکه اخلاق، تهذیب، سبک زندگی و تلبس از مسائل مهم در حوزه های علمیه است، گفت: درشرایط کنونی ضرورت دارد این مباحث را درمدارس علمیه گسترش داد و به تقویت آنها اقدامات کرد.

معاون تهذیب حوزه های علمیه باتاکید براینکه تهذیب اساس کار روحانیت است و مردم عالم عامل را بیشتر ازعالم بدون عمل دوست دارند  افزود: باید درعرصه تهذیب و اخلاق فعالیت های جدیدتر صورت گیرد تاشاهد شکوفایی دراین مسائل باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین ملکی با بیان اینکه برای ارتقاء سطح اخلاق وتهذیب در مدارس علمیه این معاونت، بیشتر با مدیران و معاونین آموزشی ارتباط خواهد داشت و انتخاب معاون تهذیب مدارس را به عهده خود مدیران خواهد گذاشت،افزود: انتظاراین است مدیران و اساتید معلم اخلاق باشند و دراین عرصه فعالیت درست و حقیقی کنند.

مدیر مرکز تخصصی تفسیرحوزه علمیه با تاکیدبر اینکه برای گسترش اخلاق در مدارس علمیه نیازمند به تشکیل  شورای تهذیب می باشیم، افزود: یکی دیگرازبرنامه ها تغییر رویکرد دربحث روخوانی قرآن است؛ کار معاونت تهذیب، تعلیم خواندن قرآن نیست، بلکه ارائه سبک زندگی قرآنی و موضوعات قرآنی است.

وی اظهارداشت: برای سبک زندگی قرآنی طرح هایی آماده اجرا است وبرای این اجرا، اساتید و مدیران می توانند کمک کنند.

معاون تهذیب حوزه های علمیه افزود: یکی دیگر از برنامه جهاد تربیتی اساتید و طلاب است که ازگذشته دراین معاونت اجرامی شد ودردور جدید هم باقوت بیشتری اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین ملکی باتاکید براینکه درمسئله اخلاق و تهذیب کارهای قوی تر ومنسجم تری صورت گیرد ومتأسفانه خانواده هاگرفتارفضای مجازی شده اند و حتی درخطر نابودی قرار دارند، افزود: نباید از فضای مجازی به راحتی گذشت. این فضا خیلی از خانواده را در خود غرق کرده است.

حجت الاسلام حسینی، مدیرکل اخلاق معاونت تهذیب حوزه نیز درسخنانی بابیان اینکه اخلاق و تهذیب  از نیازهای جدی حوزه ها است و باید دراین عرصه فعالیت های قوی تری انجام داد، گفت:یکی ازاین  فعالیت استفاده ازفرصت وظرفیت های درون استان مدارس و تشکیل شواری تهذیبی درمدارس علمیه  است.