گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

موضوعات پژوهشی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» به تصویب رسید

موضوعات پژوهشی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» به تصویب رسید

موضوعات پژوهشی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» در 9 محور ذیل به تصویب رسید

موضوعات پژوهشی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» دربیست وپنجمین جلسه شورای پژوهش مورخ 98/4/5 در 9 محور ذیل به تصویب رسید:

 

1.      فلسفه، مبانی و نظریه‌­های انقلاب اسلامی

2.      ویژگی­­‌های انقلاب اسلامی

3.      آثار، دست­‌آوردها و پیشرفت­‎های انقلاب اسلامی

4.      ظرفیت‌­ها و داشته­‌های انقلاب اسلامی

5.      چشم­‌انداز و آینده انقلاب اسلامی

6.      آرمان، اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی

7.      عوامل و پیشران­‌های انقلاب اسلامی

8.      آسیب­‌ها و موانع انقلاب اسلامی

9.      راهبردها و برنامه­‌های انقلاب اسلامی