خداوند در هيچ روزى به اندازه روز عرفه ، بندگان را از آتش دوزخ نمى‏ رهاند./صحيح مسلم،ج 4 ،ص 107.

اعرافی مدیر حوزه های علمیه در مراسم آغاز سال تحصیلی موسسه امام خمینی
اعرافی مرکز مدیریت حوزه های علمیه سمنان دیدار علما