--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

به مناسبت روز خبرنگار انجام شد

آیت الله اعرافی از خبرگزاری حوزه بازدید کرد/ مدیر حوزه های علمیه: خبرگزاری حوزه به مبلغان و اساتید حاضر در میدان توجه خاص کند/ جمع امروز رسانه حوزه همدل و مصمم است.

ادامه

آیت الله اعرافی از خبرگزاری حوزه بازدید کرد/ مدیر حوزه های علمیه: خبرگزاری حوزه به مبلغان و اساتید حاضر در میدان توجه خاص کند/ جمع امروز رسانه حوزه همدل و مصمم است.

راه کار مقابله با جنگ اقتصادی استکبار جهانی

مرکز مدیریت حوزه های علمیه دربیانیه ای خطاب به ملت شریف ایران و مسئولان:حوزه علمیه و مراجع همیشه در کنار مردم و پیگیر مطالبات آنان خواهند بود.

ادامه

مرکز مدیریت حوزه های علمیه دربیانیه ای خطاب به ملت شریف ایران و مسئولان:حوزه علمیه و مراجع همیشه در کنار مردم و پیگیر مطالبات آنان خواهند بود.

به دنبال سیاهی لشکر و کمیت نیستیم

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در امور استان ها گفت: محور کار طلبگی کسب علم در ظرف معنویت و اخلاق است و بدون این دو، کسب علم ارزشی ندارد.

ادامه

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه در امور استان ها گفت: محور کار طلبگی کسب علم در ظرف معنویت و اخلاق است و بدون این دو، کسب علم ارزشی ندارد.

تحصیل بدون رشد اخلاقی را نمی پذیریم

مدیر حوزه های علمیه گفت: روحانیت در عصر جدید با چالش های بسیار پیچیده مواجه است و در شرایط بسیار سنگینی به سر می برد که در طول تاریخ هرگز اینگونه نبوده است.

ادامه

مدیر حوزه های علمیه گفت: روحانیت در عصر جدید با چالش های بسیار پیچیده مواجه است و در شرایط بسیار سنگینی به سر می برد که در طول تاریخ هرگز اینگونه نبوده است.

نشست مدیران میانی واحد های ستادی حوزه

معاون آموزش حوزه‌های علمیه گفت: شاه کلید گام های تحول، توسعه در کتب و متون درسی، توسعه در برنامه های آموزشی و نظامات متعدد و نیز توسعه در درختواره دانشی است.

ادامه

معاون آموزش حوزه‌های علمیه گفت: شاه کلید گام های تحول، توسعه در کتب و متون درسی، توسعه در برنامه های آموزشی و نظامات متعدد و نیز توسعه در درختواره دانشی است.

تدوین ۳۶۰ عنوان سر فصل آموزشی

حجت الاسلام والمسلمین کشوری از تشکیل ۱۱ کارگروه علمی و تدوین ۳۶۰ عنوان سر فصل آموزشی در مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه خبر داد.

ادامه

حجت الاسلام والمسلمین کشوری از تشکیل ۱۱ کارگروه علمی و تدوین ۳۶۰ عنوان سر فصل آموزشی در مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه خبر داد.