گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی

معاون پژوهش و مدیر مرکز مطالعات راهبردی حوزه های علمیه