گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

حجت الاسلام والمسلمین حمید ملکی
حجت الاسلام والمسلمین حمید ملکی

معاون تهذیب و تربیت