--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته
آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته

مدیر محترم حوزه‌های علمیه