مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مدیر محترم حوزه‌های علمیه آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته
آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته

مدیر محترم حوزه‌های علمیهپایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور