گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

جناب حجت الاسلام والمسلمین علی علیزاده
جناب حجت الاسلام والمسلمین علی علیزاده

مشاور مدیر و مسئول حوزه مدیریت