...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

جناب حجت الاسلام والمسلمین علی علیزاده
جناب حجت الاسلام والمسلمین علی علیزاده

مشاور مدیر و مسئول حوزه مدیریت