مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

معاون منابع انسانی و پشتیبانی جناب آقای ابراهیم معتمدی
جناب آقای ابراهیم معتمدی

معاون منابع انسانی و پشتیبانیپایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور