پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

حجت الاسلام والمسلمین رجائی نیا