پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی
مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن زمانی