پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مسئول مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی
مسئول مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی

حجت الاسلام والمسلمین کشوری