--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

با حکم مدیرحوزه‌های علمیه منصوب شدند

با حکم مدیرحوزه‌های علمیه منصوب شدند

مدیر حوزه های علمیه در احکامی جداگانه اعضای جدید شورای حوزه علمیه استان های یزد، کرمان، قزوین، کردستان و همچنین مدیر حوزه علمیه استان مرکزی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در احکامی جداگانه اعضای جدید شورای حوزه علمیه استان های یزد، کرمان، قزوین، کردستان و همچنین مدیر حوزه علمیه استان مرکزی را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش: حجج اسلام و المسلمین علیرضا اعرافی، محمد حسن معزالدینی، علی برهان و سید محمد کاظم مدرسی،  به مدت سه سال به عضویت شورای حوزه علمیه استان یزد منصوب شدند.

این گزارش می افزاید:  در حوزه علمیه استان کرمان حجج اسلام والمسلمین عباس رمضان پور و سید محمود حسینی نیز به عنوان عضو جدید شورای استانی به مدت سه سال  معرفی شدند.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمود صفی زاده به عضویت شورای حوزه علمیه استان کردستان منصوب گردید.

در حوزه علمیه استان قزوین نیز حجج اسلام والمسلمین هاشم فیروزی و  علی اسلامی به عنوان عضو جدید شورای این حوزه به مدت سه سال منصوب شدند.

خاطرنشان می شود: آیت الله حسینی بوشهری، حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی پور را به مدت دوسال به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه استان مرکزی منصوب کرد.

در حکم مدیر حوزه های علمیه خطاب به اعضای جدید شورای های استانی آمده است: نظر به سوابق ارزشمند حوزوی و تلاش های خالصانه در امر حوزه های علمیه، شما  را به عضویت در شورای حوزه علمیه استان به مدت سه سال منصوب می نمایم. امید است براساس مقررات و شرح وظایف شورای حوزه علمیه استان در جهت اهداف سلف صالح و مصالح عالیه حوزه علمیه نسبت به رشد و گسترش فرهنگ غنی تشیع با رعایت موارد ذیل و شرح وظایف پیوستی اقدام نموده و زمینه رضایت حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنا فداء) را فراهم نمایید.

گفتنی است: آیت الله حسینی بوشهری،  نظارت بر عملکرد مدیریت حوزه علمیه استانی، بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر حوزه علمیه استان در خصوص خط مشی ها داخلی حوزه علمیه استان براساس ویژگی ها و ضرورت های استانی در چارچوب مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه، سیاست گذاری در خصوص نحوه و میزان ارتباط حوزه  علمیه با نهادهای حکومتی استان، تلاش برای جلب کمک ها و مشارکت ها در امور حوزه های علمیه استان و مراکز حوزوی در چارچوب سیاست های کلان و مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه، تایید معاونان پیشنهادی مدیر حوزه علمیه استان به منظور ارجاع به مرکز مدیریت حوزه های علمیه جهت تایید نهائی، انتخاب منشی شورا، تایید بودجه حوزه علمیه استان به منظور پیشنهاد به مرکز مدیریت حوزه های علمیه، تایید ترازنامه سالانه مدیریت حوزه علمیه استان، بررسی و تایید گزارش سالانه عملکرد مدیریت حوزه علمیه استان و ارائه به مرکز مدیریت حوزه های علمیه را از وظایف شورای های استانی بیان کرده است.