--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

با حکم مدیر حوزه های علمیه

با حکم مدیر حوزه های علمیه

آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه در احکامی جداگانه اعضای جدید شورای حوزه علمیه استان سمنان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه در احکامی جداگانه اعضای جدید شورای حوزه علمیه استان سمنان را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش: آیت الله مرتضی اشرفی، حجج اسلام و المسلمین سید محمد حسینیان، و سید محمود ترابی به مدت سه سال به عضویت شورای حوزه علمیه استان  سمنان منصوب شدند.

در حکم مدیر حوزه های علمیه خطاب به اعضای جدید شورای حوزه علمیه استان  سمنان  آمده است: نظر به سوابق ارزشمند حوزوی و تلاش های خالصانه در امر حوزه های علمیه، شما  را به عضویت در شورای حوزه علمیه استان به مدت سه سال منصوب می نمایم. امید است براساس مقررات و شرح وظایف شورای حوزه علمیه استان در جهت اهداف سلف صالح و مصالح عالیه حوزه علمیه نسبت به رشد و گسترش فرهنگ غنی تشیع با رعایت موارد ذیل و شرح وظایف پیوستی اقدام نموده و زمینه رضایت حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنا فداء) را فراهم نمایید.

گفتنی است: آیت الله  اعرافی،  نظارت بر عملکرد مدیریت حوزه علمیه استانی، بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر حوزه علمیه استان در خصوص خط مشی ها داخلی حوزه علمیه استان براساس ویژگی ها و ضرورت های استانی در چارچوب مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه، سیاست گذاری در خصوص نحوه و میزان ارتباط حوزه  علمیه با نهادهای حکومتی استان، تلاش برای جلب کمک ها و مشارکت ها در امور حوزه های علمیه استان و مراکز حوزوی در چارچوب سیاست های کلان و مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه، تایید معاونان پیشنهادی مدیر حوزه علمیه استان به منظور ارجاع به مرکز مدیریت حوزه های علمیه جهت تایید نهائی، انتخاب منشی شورا، تایید بودجه حوزه علمیه استان به منظور پیشنهاد به مرکز مدیریت حوزه های علمیه، تایید ترازنامه سالانه مدیریت حوزه علمیه استان، بررسی و تایید گزارش سالانه عملکرد مدیریت حوزه علمیه استان و ارائه به مرکز مدیریت حوزه های علمیه را از وظایف شورای های استانی بیان کرده است.