--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مسئول دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه منصوب شد

مسئول دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه منصوب شد

آیت الله اعرافی مدیر حوزه ها علمیه در حکمی حجت الاسلام والمسلمین آبادی پیشه را به عنوان مسئول دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه، آیت الله اعرافی در حکمی حجت الاسلام والمسلمین محمد آبادی پیشه را به عنوان مسئول دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه ها علمیه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:با عنایت به تجارب، سوابق ارزشمند و شایستگی جنابعالی در «ساماندهی  امو موقوفات و منابع پایدار» و شناخت از ماموریت های حوزه های علمیه در این زمینه، به موجب این حکم شما را به عنوان «مسئول دفتر امور موقوفات و منابع پایدار» مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مدت دو سال منصوب می نمایم.