--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

دو انتصاب جدید در مرکز مدیریت حوزه های علمیه

دو انتصاب جدید در مرکز مدیریت حوزه های علمیه

مدیر حوزه های علمیه در احکامی جداگانه حجج اسلام والمسلمین محمد حسن زمانی و سید مفید حسینی کوهساری را به ترتیب به عنوان « مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی» و «مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل» حوزه های علمیه منصوب کرد.

در حکم مدیر حوزه های علمیه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین زمانی آمده است: با عنایت به تجارب، سوابق ارزشمند و شایستگی های جنابعالی در ارتباط با امور اجتماعی و سیاسی و شناخت از ماموریت های حوزه علمیه در این زمینه به موجب این حکم، شما را به عنوان مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مدت دو سال منصوب می نمایم.

بر اساس این گزارش: در حکم آیت الله اعرافی به حجت الاسلام و المسلمین سید مفید حسینی کوهساری نیز آمده است: به موجب این حکم، شما را به عنوان «مسئول ارتباطات و بین الملل» مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مدت دو سال منصوب می نمایم. امیدوارم جنابعالی و همکاران گرانمایه شما به اعتماد به حضرت حق و استمداد از اولیای الهی با نهایت مسئولیت پذیری، خرد ورزی، وقت گذاری، همگرایی، کارشناسی و اخلاق مداری در صیانت از این امانت الهی و ودیعه سازمانی، کامیاب و دستاوردهای پیشین را ارج نهاده و تعالی بخشید و گامهایی بلند به پیش نهید.

خاطرنشان می شود: حجت الاسلام والمسلمین زمانی پیش از این معاون بین الملل حوزه های علمیه بود که این معاونت در ساختار جدید حوزه به مرکز ارتباطات و بین الملل تغییر پیدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری نیز قبل از این مسئول شعبه جامعه المصطفی در اندونزی بود.