--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

دبیرکمیسیون فرهنگی تبلیغی اجلاسیه جامعه مدرسین

دبیرکمیسیون فرهنگی تبلیغی اجلاسیه جامعه مدرسین

حجت الاسلام والمسلمین نبوی از فعالیت بیش از یک هزار و ۹۶۰ مدرسه امین در سراسر کشور خبر داد و گفت: حضور ائمه جماعات در حسینیه ها و مساجد در سطح کشور یک ظرفیت بسیار بزرگ است که نتوانسته ایم هنوز از آن تمام وکمال بهره ببریم.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن نبوی، دبیر فرهنگی و تبلیغی هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین و علمای بلاد، در تبریز، در گفتگو با خبرنگار حوزه، اظهار کرد: براساس جلساتی که در این اجلاسیه برگزار شد، دو محور عمده مورد بحث علما قرا گرفت، نخست ظرفیت ها و فرصت ها بود.

دبیر کمیسیون فرهنگی  تبلیغی هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین و علمای بلاد ادامه داد: مواردی در پیش نویس بیان شده بود که علما به ظرفیت های امر تبلیغ اضافه و یا تاکید می کردند.

معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور ادامه داد: محور دوم مورد بحث بخش چالش ها و تهدیدها بود که اصول کلی و مواردی  که در پیش نویس آمده بود، مورد تاکید علما بود، البته موارد زیاد دیگری هم علما در جلسات اعلام کردند که باید به پیش نویس اضافه شود.

وی در توضیح نظر خود پیرامون این دو محور اذعان کرد: حقیقت آن است به عنوان مثال در بخش ظرفیت ها، ما پتانسیل ها و قابلیت های بسیار خوبی داریم  که یک مقداری باید اسناد بالادستی به ما  کمک کند تا امکان استفاده از آن ظرفیتها محقق شود.

حجت الاسلام والمسلمین نبوی اضافه کرد: به عنوان نمونه ما در آموزش و پرورش یک هزار و 966 مدرسه امین داریم که جای گسترش آن وجود دارد و استقبال خوبی هم شده است، باید یک مقدار حمایت مالی و پشتیبانی شود .

دبیرکمیسیون فرهنگی و تبلیغی هشتمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین و علمای بلاد خاطرنشان کرد: حضور ائمه جماعات در حسینیه ها و مساجد در سطح کشور یک ظرفیت بسیار بزرگ است که نتوانسته ایم هنوز از آن تمام وکمال بهره ببریم.

حجت الاسلام والمسلمین نبوی در پایان خاطرنشان کرد: ما مشکل ایده ای و برنامه ای نداریم، بلکه عمدتا چالش کمبود امکانات و عدم حمایت برای اجرا و فضا سازی برای تحقق قابلیت ها است.