--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

شرایط پذیرش امتحان شفاهی حوزه اعلام شد

شرایط پذیرش امتحان شفاهی حوزه اعلام شد

معاونت آموزش حوزه های علمیه پس از اعمال تغییرات جدید آموزشی، شرایط پذیرش امتحان شفاهی پایه های (3-6-8-10) را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه معاونت آموزش حوزه های علمیه پس از اعمال تغییرات جدید آموزشی، شرایط پذیرش امتحان شفاهی پایه های (3-6-8-10) را اعلام کرد که بدین شرح است:

1- قبولی در امتحان کتبی دروس اصلی و پیش نیاز آن و ثبت نمره در ارزیابی

 طلاب در صورت ثبت نام و دارا نبودن شرايط، مجاز به امتحان نمي باشند و صرف امكان ثبت نام در سايت دليل مجاز بودن به امتحان نيست .

2- گذشت فاصله قانونی ذیل از امتحان قبلی

الف: در صورت تجدیدی (نمره بين  8 تا 12 ) به ازاء هر درس حداقل یک ماه و دو درس دو ماه

 ب: در صورت مردودی (نمره كمتر  8 ) به ازاء هر درس حداقل دو ماه و دو درس چهار ماه

3- طلاب در هر درس فقط 3 بار مجاز به ثبت نام و شرکت در امتحان شفاهی می باشند و در صورت قبول نشدن در نوبت سوم در هر درس، در سایت نوبت نگرفته و برای دریافت فرم طرح مباحثه به واحد امتحانات شفاهی مراجعه نمایید.

4- در صورت داشتن فقط یک نمره بین 10 تا 12 در هر پایه قانون تبصره در ارزيابي اعمال خواهد شد، چنانچه انجام نگرفته باشد می توانید با مراجعه به اتاق 116 مدرسه عالی دارالشفاء از تبصره استفاده نموده و ناقصی آن درس را از ارزیابی حذف نماید .

5- در صورت غیبت غیر موجه در نوبت امتحان شفاهی چهار ماه از امتحان محروم و نمره صفر ثبت خواهد شد.