--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آیت الله اعرافی

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آیت الله اعرافی

حوزه های علمیه درمسائل سلامت، باید سه زاویه علمی فلسفه، فقه و اخلاق سلامت را مورد توجه و اهتمام قرار داده، روش های اجتهادی و علمی متقنی را پیگیری نماید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در دیدار اعضای دبیرخانه همایش «سیره نبوی در طب»، از همکاری حوزه علمیه استان فارس و دانشگاه شیراز تقدیر نمود و اظهار داشت: همکاری و تعامل روز افزون دو نهاد مهم حوزه و دانشگاه، از مهمترین ملزومات پیشرفت جامعه اسلامی است.
وی همگرایی و هم افزایی اقشار نخبگانی و در قله آن، حوزه و دانشگاه را مقوله ای مهم عنوان کرد و یادآور شد: باید ارتباطات حوزه و دانشگاه تنظیم شده و هدفمند بوده، برگزاری همایش های مشترک به منظور ارائه الگوهای اسلامی دقیق پیگیری گردد.
مدیر حوزه های علمیه ساحت های در هم تنیده وجود آدمی را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: برای صیانت از سلامت توازن، باید ضمن توجه به همه ساحت های بشری، سهم تجربه و سنت های پیشین را محترم شمرده، به ساحت های در هم اثرگذار بشری واقف باشیم.
آیت الله اعرافی ضمن تأکید بر توجه به مقوله میان رشته ای در حوزه علوم اسلامی و انسانی، خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه در نظام جامع رشته ای؛ به فلسفه علوم، مقوله میان رشته ای و مطالعات تطبیقی علوم توجه جدی نموده است.
وی به نقش علوم گوناگون در سلامت بشری اشاره نمود و اظهار داشت: تمام علوم به نوعی با سلامت بشر ارتباط دارند؛ باید برای شناسایی ارتباط تمامی علوم با سلامت آدمی، طرح های مختلفی را ارائه و پیگیری نمود.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود: حوزه های علمیه در حوزه مسائل سلامت، باید سه زاویه علمی فلسفه، فقه و اخلاق سلامت را مورد توجه و اهتمام قرار داده، روش های اجتهادی و علمی متقنی را پیگیری نماید.
آیت الله اعرافی در پایان خروجی محور بودن همایش های علمی را بسیار مهم دانست و یادآور شد: در همایش های مشترک باید ضمن ارائه مجموعه ای از توصیه های عملیاتی برای اجرایی سازی در حوزه و دانشگاه، رشته های میان رشته ای حوزوی و دانشگاهی طراحی و شناسایی شود.