پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

نخبگان حوزه شناسایی، حمایت و بکار گرفته شوند

نخبگان حوزه شناسایی، حمایت و بکار گرفته شوند

معاون آموزش حوزه های علمیه: نخبگان اگر مورد توجه جامعه اسلامی قرار نگیرند و بکار گرفته نشوند، قطعاً مورد استفاده دشمنان قرار خواهند گرفت و با رصد آنها به دست دشمنان، جامعه هم صید بیگانگان خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، با اشاره به تأثیر نخبگان جامعه حوزوی و دانشگاهی در هم فکری و هم افزایی مباحث اجتماعی و سیاسی جامعه گفت: نخبگان پرچم داران و نماد پیشرفت و طلایه داران سعادت، عقوبت در هر جامعه ای هستند.
معاون آموزش حوزه های علمیه عنوان کرد: جامعه ای که دارای نخبگان است در موارد مختلف مانند تمدن سازی و جامعه سازی اثر گذار است؛ نخبگان باید کاری کنند که جامعه به جای برسد که در درون و بیرون نقش آفرین باشد. این سهم بدست کسانی است که در مسیر علم حرکت می کنند و آنهایی که پیشتاز می باشن، دارای سهم بیشتری هستند.
وی افزود: همان گونه که نخبگان جامعه دارای آثاری مانند قوام، معیار و شاخصه های ارزیابی و استوانه اصلی سعادت و شقاوت هر جامعه ای هستند،خالی بودن  جامعه از نخبگان، تبعاتی به همراه دارد که مهمترین آن خالی بودن از ارزش ها است.    
حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد گفت: مسئله ای مهم، استفاده از علم و اندیشه نخبگان هر جامعه است و جامعه ای که از نخبگان استفاده نکند، حیات نخواهد داشت؛ بنابراین صرف حضور نخبگان کافی نیست، بلکه باید از حضور آنها بهره برد.
معاون آموزش حوزه های علمیه عنوان کرد: نخبگان اگر مورد توجه جامعه اسلامی قرار نگیرند و بکار گرفته نشوند، قطعا مورد استفاده دشمنان خواهند گرفت و با رصد آنها به دست دشمنان، جامعه هم صید دشمنان خواهد شد.
وی عنوان کرد: مسئولین حوزه هم برای پیشرفت و تعالی و رشد حوزه، لازم است از حضور نخبگان بهره بیشتر ببرد و در کنار آن تلاش این باشد ظرفیت نحبگانی حوزه شناسایی، حمایت و بکار گرفته شوند.  
حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد با اشاره به اسلامی سازی علوم انسانی از سوی نخبگان جامعه علمی عنوان کرد: حوزه در عرصه اسلامی سازی علوم انسانی قدم های خوبی برداشته و الان جهان، در مقابل عظمت فکری انقلاب اظهار عجز می کند، ولی نباید به این اندازه بسنده کرد، بلکه باید در علوم انسانی اسلامی، مبنا سازی، قائده مند و بر علوم قرآنی بنا کرد.