--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

دروس خارج حوزه در شهرستان ها رسمیّت یافت

دروس خارج حوزه در شهرستان ها رسمیّت یافت

بر اساس سیاست های جدید شورای عالی و مدیریت حوزه های علمیه و به منظور ارتقای سطح علمی مدارس علمیه شهرستان ها، دروس خارج در تعدادی از شهرستان ها رسمیت پیدا کرد.

در راستاي سياستهاي شوراي عالي و تأکيد آیت الله اعرافی، مدير حوزه هاي علميه و جهت تقويت و ارتقاي سطح علمي حوزه هاي علميه شهرستانها و فراهم کردن زمينه ادامه تحصيل طلاب و بهره مندي مناطق مختلف کشور از طلاب و فضلاء بومي ، تدريس دروس خارج در بعضی  استانها رسميت يافته و بررسي دروس خارج ساير اساتيد استانهاي مذکور و ساير استانها در دست اقدام مي باشد.

بر اساس این گزارش لیست استان هایی که دروس خارج در آن رسمیت پیدا کرده است به این شرح است:
1-    استان تهران شهرستان تهران،  یک استاد
2-    استان خوزستان شهرستان اهواز،  یک استاد
3-    استان سمنان شهرستان شاهرود،  یک استاد
4-    استان سمنان شهرستان دامغان،  یک استاد
5-    استان همدان شهرستان همدان، دو استاد
6-    استان فارس شهرستان شیراز،  دو استاد
7-    استان فارس شهرستان مرو دشت، یک استاد
8-    استان گلستان شهرستان گرگان، یک استاد
9-    شهرستان بابل، یک استاد
10- شهرستان کاشان، یک استاد