--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

 هم اندیشی برگزیدگان کتاب سال حوزه برگزار شد

هم اندیشی برگزیدگان کتاب سال حوزه برگزار شد

مراسم هم اندیشی منتخبان نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه برگزار شد.

مراسم نوزدهمین همایش کتاب سال نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه  با حضور آیت الله العظمی سبحانی در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد.

در این همایش، آیت الله العظمی سبحانی از مراجع عظام تقلید به ارایه مباحث علمی و تخصصی خود پیرامون نگارش کتاب و بایسته های پژوهش در حوزه پرداختند؛ آیت الله اعرافی مدیر حوزه علمیه کشور نیز در این همایش به سخنرانی پرداختند.

در ادامه مراسم تجلیل از شخصیت ویژه علمی همایش آیت الله سید کاظم حسینی حائری با عنوان شخصیت ممتاز و برجسته علمی حوزه های علمیه برگزار می شود.

در ادامه مراسم تجلیل از آیت الله سید مجتبی موسوی لاری با عنوان شخصیت علمی فرهنگی برجسته حوزه علمیه برگزار شود.

در مراسم هم اندیشی فرهیختگان حوزوی و منتخبان این همایش که در پایان همایش برگزار شد، آیت الله علیدوست به عنوان یکی از صاحبان آثار برتر حوزه علمیه کشور در سخنانی به ذکر اهمیت جایگاه پژوهش در حوزه و سازماندهی این تحقیقات حوزوی تاکید کرد.

در ادامه چند تن از برگزیدگان حوزه به تشریح مباحث علمی خود در راستای تقویت و ارتقای آثار پژوهشی حوزه پرداختند که از جمله نظرات آنها می توان به توجه خاص به مسایل پژوهشی در حوزه علمیه خواهران، توجه به عرصه پاسخ به شبهات روز، روزآمد کردن سیستم تدوین پایان نامه ها،  سامانه نخبگان نوقلم و... اشاره کرد.