پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

حضور آیت الله اعرافی در منزل شهید مدافع حرم

حضور آیت الله اعرافی در منزل شهید مدافع حرم

آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه با حضور در منزل شهید محمد مهدی لطفی نیاسر از شهدای اخیر مدافع حرم به مقام شامخ این شهید گرانقدر ادای احترام نمود.

آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه با حضور در منزل شهید محمد مهدی لطفی نیاسر از شهدای اخیر مدافع حرم به مقام شامخ این شهید گرانقدر ادای احترام نمود.