پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

حوزه علمیه به دنبال پرورش عالمان قرآنی است

حوزه علمیه به دنبال پرورش عالمان قرآنی است

معاون آموزش حوزه های علمیه بیان کرد: حوزه به دنبال پرورش عالمان قرآنی به معنی مجتهدانی که عالم در قرآن هستند می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد در گفت وگو با خبرگزاری حوزه در حاشیه مسابقات قرآن طلاب جهان اسلام در قم در خصوص جایگاه قرآن در نظام آموزشی حوزه، گفت: این نکته قابل قبول نیست که حوزه به قرآن اهمیتی نمی دهد که البته این حرف و شعار برخی افراد و برخی هم به اشتباه آن را قبول می کنند.

وی افزود: اگر نگاه درستی به مجموعه آموزشی حوزه داشته باشیم به روشنی در می یابیم که چنین مساله ای درست نیست و قرآن در متن آموزشی حوزه جاری است.

معاون آموزش حوزه بیان کرد: اگر به سرفصل ها و عناوین درسی در سطح یک و دو و سه نظر بیاندازیم می بینیم که سهم قابل قبولی از دروس رسمی حوزه که دارای امتحان است و بر اساس آن مدرک داده می شود، سهم قران است.

حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد اظهارکرد: همین درس تذکار وحی که یک دوره تفسیر است که در سطح یک قرارداده شده است و هدف آن نیز آشنایی طلاب با تفیسر قرآن است و کتب بعدی نیز ارایه خواهد شد.

وی گفت: در سطح دو و سه قسمت های مختلف تفسیری وجود دارد؛ تفسیر علم نقلی است که روش آن نیز به این شکل است که کار علمی در کلاس باید انجام شود و طلبه باید بقیه اش را خودش یاد بگیرد.

معاون آموزش حوزه اظهارکرد: پس اگر از دید غیر منصفانه و بدون اطلاعات به این مساله نگاه نکنیم در می یابیم که حضور قرآن در دروس علمی حوزه، به معنی درس، در حد قابل قبولی است.

وی گفت: مضاف بر آن چه که حوزه باید پاسخگوی آن باشد باید به این نکته توجه کنیم که ما به به دنبال عالم قرآن باشیم نه آشنای قرآن؛ مباحثی که در سطح حوزه درسی است بیشتر برای آشنایی است که البته می توان گفت که بیش از آشنایی است ولی با این سطح از دروس نمی توانیم انتظار اجتهاد تفیسری و قرآنی داشته باشیم.

وی اظهارکرد: اما انتظاری که از سطوح بالاتر می رود آن است که طلاب ما پس از طی این مسیر تحصیل مفسر و مجتهد در فن تفسیر داشته باشیم.

معاون آموزش حوزه یادآورشد: این مساله نیز در حال انجام است رشته تخصصی تفیسر و رشته های دیگر مسیر اجتهاد در آن رشته نیست مثلا کلام، به این گونه نیست که لزوما با این دروس متکلم تحویل بدهیم و یا با تفسیر مفسر تحویل دهیم.

وی گفت: مدیریت حوزه راه را برای طلاب باز کرده است ولی محصلی که در رشته تفسیر یا کلام و شیعه شناسی و حدیث ورود کرده باید با طی مراحل کاملا پیچیده و البته اصولی وارد فاز اجتهاد شود؛ البته قبول داریم که با توجه به اشتغالات فکری و اقتصادی امروز حضور در دو مسیر اجتهاد فقهی و اصولی و تخصصی مشکل است ولی می توان در یکی از دو حوزه ورود کرد.

معاون آموزش حوزه های علمیه اظهارکرد: یکی از فعالیت های مبنایی ما در معاونت آموزش، تدوین درختواره دانشی در رشته تخصصی تفسیر است که پس از تدوین آن را برای شورای گسترش برده و مصوب کردیم؛ این درختواره سطح چهار است و سطح پنج آن نیز انجام می شود که آنجا محل اجتهاد است.