پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

در همایش نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی

در همایش نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی

آیت الله اعرافی:حرکت حوزه به سمت ابواب نو فقهی و پاسخگویی به نیازهای روز/ حوزه های علمیه شیعه در دهه های اخیر گام های عظیمی در توسعه علوم اسلامی برداشته است.

آیت الله اعرافی در مراسم افتتاحیه «کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» گفت: همیشه طرفدار یک گفتگوی آزاد اسلامی بین مذاهب اسلامی بوده ایم.

وی افزود:این نوع نشست ها و گفتگوهای علمی باید در مسیر یک رویکرد سازنده و تحلیلی و ارتقایی قرار گیرد؛ ممکن است گاهی به سمت گفت و گوهای تفرقه افکنانه نیز برود که متاسفانه نگاه های متعصبانه و تکفیری و تند، همیشه وجود داشته است و در همین مکان و شهر پایگاه علم و اجتهاد، این کنگره در مقابل این فکر برگزار شده است.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: این حرکت بزرگ علمی باید بر این اساس برگزار شود که واقع گرایانه و حقیقت جویان و منصفانه و افق گشای آینده باشد.

وی گفت: حوزه های علمیه در دهه های اخیر یک دوره جدید از رشد و شکوفایی را آغاز کرد و امروز در چند بخش دارای میراث عظیم هستیم؛ در حوزه تفسیر و علوم پیرامونی آن دارای گستره علمی عظیم می باشیم؛ در حوزه علوم قرآنی علاوه بر مباحث سنتی پیشین به قلمروهای جدیدی در عرصه های تفسیر و مواجهه با مستشرقان و ... رسیدیم.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه اظهار کرد: در حوزه تفسیر نیز شاهد توسعه و انتشار کتب بزرگ تفسیر ترتیبی و موضوعی و رشته های مختلف در حوزه های قرآن و علم و شعوب تخصصی در قلمروهای جدید علمی و قرآنی و بشری هستیم؛ در این عرصه شاهد یک میراث نو در دوره معاصر می باشیم.

آیت الله اعرافی یادآور شد: در عرصه ترجمه نیز معجم ها، نرم افزارها و موسوعه های گسترده ای در حوزه های مختلف علوم حدیث و رجال و درایه تولید و عرضه شده است.

وی گفت: ارائه حدیث با رشته های نو در حوزه های علمیه شیعه مورد توجه واقع شده و گام های خوبی در تجمیع احادیث و رجال برداشته شده است و در کنار آنها ترجمه و رشته سازی های بزرگی انجام شده است.

امام جمعه قم ابراز کرد: در فقه و اصول نیز علاوه بر شیوه های بزرگ سنتی، شاهد هستیم که فقه ما در رشته های متخلف مستحدثه حضور پیدا کرده است و به سمت ابواب نو و پاسخگویی به نیازهای روز و مباحث گسترده تطبیقی و نظامات فقهی رفته است.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: در حوزه علوم عقلی،کلام،‌ منطق و فلسفه نیز شاهد گسترش قلمروهای علمی بوده ایم. در حوزه کلام جدید و الهیات تطبیقی و فسلفه دین و معرفت شناسی و حوزه های کلامی در عرصه هایی چون امامت و مهدویت و حرکت به سمت فلسفه های مضافه در عرصه قلمروهای دیگر است.

وی گفت: قلمروی دیگر نیز ورود در حوزه مطالعات تطبیقی در زمینه علوم اسلامی و انسانی و اجتماعی و رفتن به سمت مطالعات تطبیقی علوم  انسانی در عرصه های مختلف است؛ امروزه این علوم به گنجینه های عظیمی در مکتب شیعه است که درعرصه علوم اجتماعی و سیاسی و تربیتی و... کارهای زیادی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت دقت در نقاط ضعف و قوت این حرکت علمی و تلاش در جهت رفع نقاط ضعف و تاکید روی نقاط قوت بیان کرد: امیدواریم این دستاوردها به زیبایی ارائه و نقاط ضعف و قوت حرکت جهان اسلام و تولید علوم اسلامی شناخته شود و امیدواریم که این کنگره ما را به راهبردهای اساسی نائل کند.