«اطاعت فاطمه‏ عليها السلام بر تمام بندگان الهى حتى جن و انس، پرندگان و حيوانات، پيامبران و ملائكه واجب است.» (عوالم، ج 11، ص 190؛ دلائل الامامة، ص 28).

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه

تنها نیم درصد بودجه های عمرانی حوزه پرداخت می شود/ برخی در عمل جایگاهی برای حوزه علمیه قائل نیستند.

ید مصطفی حسینی نژاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری، با اشاره به برگزاری هم اندیشی نمایندگان مدیریت های استانی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه گفت: این نشست  به دلیل موضوع «اعتبارات تملک دارایی های استانی» برگزار شد که به دنبال مشخص کردن اعتبارات عمرانی حوزه های علمیه هستیم.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه عنوان کرد: در سال های گذشته عمده اعتبارات تملک حوزه، ملی بوده، اعتبارات به مرکز مدیریت حوزه توزیع و بعد به منابع پشتیبانی تحویل داده می شد.

وی افزود: 4 سالی است که  رویکرد دولت نسبت به توزیع اعتبارات تغییر کرده و بر استانی بودن اعتبارات تأکید می کند. براین اساس، هر استانی سهمی دارد و در این رابطه جدول  اعتباری استانی تعیین شده و سهم هر استانی در آن جدول مشخص گردیده است.

حسینی نژاد گفت: بر این اساس این معاونت، از سال ۹۳ – ۹۲ وارد مراکز مدیریت استانها شد و دولت از اعتبارات ملی سهم را کاهش می دهد و دلیل آنها  این است که در استانها نظارت بیشتری برکارها می شود.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه عنوان کرد: تا سال قبل مسئولین معاونت منابع و پشتیبانی که نماینده شورای عالی حوزه بودند، برای تبادل موافقت نامه به همه استانها می رفتند و با حضور مسئولین استانها، تبادل موافقت نامه صورت می گرفت.

وی افزود: مرکز مدیریت حوزه های علمیه، سیاستی را  به عنوان «واگذاری اختیارات به استانها» را دنبال کرد،به همین دلیل امسال، معاونت منابع انسانی، مدیریت هر استانی را به عنوان نماینده شورای عالی معرفی کرده است.

حسینی نژاد گفت:  مدیران استانی با سازمان برنامه و بودجه کشور جلساتی دارند و پیگیر بودجه استانی می شوند چون سال اولی بود که امر تفویض اختیارات به مدیریت استانها صورت می گرفت، مسئولین توسعه و عمران مرکز مدیریت حوزه های علمیه، پیشنهاد دادند که این گردهمایی در قم صورت بگیرد تا دستورالعمل ها، بخش نامه ها و فرایندهای گذشته برای مدیران استانها تبیین شود به همین دلیل این گردهمایی و نشست در قم شکل گرفت تا مدیران استانی بیشتر در جریان تنظیم موافقت نامه، قرار گیرند و به مباحثی که در بحث توزیع اعتبارات داده می شود، دقت بیشتری کنند و  بتوانند از حقوق حوزه های علمیه به خوبی به عنوان نماینده این مرکز دفاع کنند.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه عنوان کرد: در حقیقت این گردهمایی، جلسه توجیهی آموزشی برای توانمند سازی مدیریت استانی در تنظیم موافقت نامه های استانی و موافقت نامه های عمرانی استانی و نحوه پی گیری تخصیص پروژه های عمرانی است.

وی با اشاره به بودجه عمرانی حوزه های علمیه افزود: حدود 68 میلیارد تومان بودجه ملی داشتیم. بودجه ملی و استانی دو بخش دارد، بودجه سرمایه استانی و دیگری بودجه توسعه متوازن هست. قانونی را در برنامه ششم  تصویب کردند که رسیدگی به مناطق محروم از نظر توسعه عقب افتادگی بود و برای آن بودجه ای تخصیص یافت،  ولی این پول به این مقدار تخصیص پیدا نمی کند.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه عنوان کرد:  این 68 میلیارد تومان که برای حوزه مصوب شد، تنها نیم درصد آن اختصاص پیدا می کند، چون در  68 میلیارد تومان، حدود 7 الی 8 میلیارد  بودجه ملی و 60 میلیارد توسعه متوازن است. این توسعه متوزان را دولت پرداخت نمی کند و  ازاین 7 الی 8 میلیارد تومان تنها 3 میلیارد تومان پرداخت می شود.

حسینی نژاد گفت: برای همین در استانها رقم اعتبارات که وجود دارد 240 میلیارد تومان است که 68میلیارد تومان مربوط به اعتبارات ملی و 240 میلیارد تومان در استانهای مختلف بودجه اعتبارات هست. این 240 میلیارد تومان به وسیله مدیریت سازمان برنامه و بودجه و  68میلیارد تومان به وسیله تهران تخصصیص داده می شود.

دولت ۳۰ درصد بودجه مصوب حوزه را پرداخت می کند

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه عنوان کرد: از آن 68میلیارد تومان تنها در سال 96، سه میلیارد تومان و از آن 240 میلیارد تومان 70 میلیارد تومان یعنی 30 درصد بودجه از سوی دولت به حوزه اختصاص داده شده است.

وی افزود: از این 70 میلیارد تومان باز 10 میلیارد پول الباقی اسناد خزانه، یعنی وعده برای سال های بعد است. کاغذ می دهند می گویند به چه ارگانی یا سازمانی بدهکار مالی هستید، مثلا آب یا مهندسی، به سازمان مهندسی یا پیمانکار می گویند چه قدر از حوزه طلب دارید. لذا پول را به حساب آنان واریز می کنند.

حسینی نژاد با بیان این که در سال 97 بودجه عمرانی از برج 7 الی 8 تخصیص اعتبار شروع می شود عنوان کرد: امسال قرار است همان بودجه  اعتبارات به حوزه در بخش عمرانی بدهند. از آن 68میلیارد تومان تنها، سه میلیارد تومان و از آن 240 میلیارد تومان 70 میلیارد تومان یعنی 30 درصد بودجه از سوی دولت به حوزه اختصاص داده خواهد شد.

حسینی نژاد گفت: 240 میلیارد با 68 میلیارد روی هم رفته 300 میلیارد تومان برای حوزه در بخش اعتبارت اختصاص داده می شود، ولی تنها 70 میلیارد تومان پرداخت می شود.

۱۶۸ پروژه عمرانی

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه عنوان کرد: این 70 میلیارد برای 168 پروژه عمرانی حوزه مانند ساخت مدرسه علمیه و استاد سرا هزینه می شود.

وی با اشاره به نقش شورای عالی حوزه های علمیه گفت: شورای عالی، نقش هماهنگ کننده، تبادل و موافقت نامه اعتبارت حوزه های علمیه را برعهده دارد و تا شورای عالی تأیید نکند، اعتباری  اختصاص داده نمی شود.

حسینی نژاد بابیان اینکه جایگاه  و هویت حوزه های علمیه در کشور شناخته نشده است،افزود: حوزه مادر نظام اسلامی است، ولی متاسفانه برخی در عمل جایگاهی برای آن قائل نیستند و کمتر از یک دانشگاه در کشور با آن برخورد می کنند، یعنی بودجه حوزه های علمیه کمتر از یک دانشگاه در فلان نقطه از کشور است.

وی افزود: موضوعی که در رسانه ها درباره بودجه حوزه مطرح  شد مربوط به بحث های، هزینه ای است؛  اما در بحث های  عمرانی مسئله ای مطرح نشده،  ولی مباحث مطرح شده در مورد اعتبارات هزینه، مبنای علمی ندارد چون وقتی وارد فضای کارکردی شویم می بینیم حوزه دارای فضاهای دینی، علمی و فرهنگی و تبلیغی است؛ اما دانشگاه تنهاکارکردش بعد علمی است.