مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

حجت الاسلام والمسلمین عباس میردار

حجت الاسلام والمسلمین عباس میردار

جذب نیروی انسانی صرفا براساس آیین نامه استخدام و از طریق کمیته جذب و انتصابات و با رعایت شرایط احراز صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام عباس میردار در دوازدهمین نشست مدیران میانی واحدهای ستادی که در ساختمان مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد، بر رعایت قوانین و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.
مدیر منابع انسانی معاونت منابع انسانی حوزه های علمیه مهمترین فعالیت های این معاونت را ساماندهی فرآیند جذب نیروهای انسانی دانست و عنوان کرد: جذب نیروی انسانی صرفا بر اساس آیین نامه استخدام و از طریق کمیته جذب و انتصابات و با رعایت شرایط احراز صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: از دیگر فعالیت ها، ساماندهی فرآیند جابجایی و انتقالات، ارزشیابی عملکرد کارکنان، بهسازی و ارتقاء، کارگزینی، ساماندهی جذب و بکارگیری نیروهای وظیفه، راه اندازی سامانه جذب و بکارگیری نیروهای وظیفه از طریق درگاه اینترنتی و کمیسیون منابع انسانی است.
حجت الاسلام میردار برگزاری درس اخلاق برای کارمندان، تدوین دستورالعمل آموزش ضمن خدمت، ایجاد بانک اطلاعات آموزش های ضمن خدمت کارکنان در قالب شناسنامه آموزشی، برگزاری جلسات نیازسنجی آموزش های شغلی و تخصصی با مدیرانی واحدهای سازمانی، برگزاری 10 عنوان دوره آموزشی در قالب 36 گروه از فراگیران با محتوای شغلی و تخصصی، برگزاری درس خارج فقه و اصول برای کارکنان، حمایت از پایان نامه از دیگر فعالیت ها عنوان کرده است.
مدیر منابع انسانی معاونت منابع انسانی حوزه های علمیه با بیان اینکه کمیسیون منابع انسانی از چند کمیته جذب و انتصاب، جذب نیروهای وظیفه، اعطای تسهیلات و راهبردی اتوماسیون تشکیل شده است، اظهار داشت: قانون های تکریم، حمایت از کارمندان ایثارگر، حمایت از کارمندان بسیجی و ... از جمله مسائلی بود که در این کمیسیون تدوین شده است.

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور