گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

برگزاری دوره های آموزشی قرآن و حدیث اساتید و طلاب در پنج استان کشور

برگزاری دوره های آموزشی قرآن و حدیث اساتید و طلاب در پنج استان کشور

به همت معاونت تهذیب مدیریت های استانی حوزه های علمیه، دورهای آموزشی قرآن و حدیث ویژه اساتید و طلاب حوزه های علمیه در پنج استان کشور برگزار می گردد.

به همت معاونت تهذیب مدیریت های استانی حوزه های علمیه، دورهای آموزشی قرآن و حدیث ویژه اساتید و طلاب حوزه های علمیه در  پنج استان کشور برگزار می گردد.

این دوره های آموزشی که ویژه اساتید و طلاب حوزه های علمیه می باشد در استان های قم، کرمان(شهربابک)، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری(شهرکرد)، قزوین هم اکنون در حال برگزاری یا برگزار خواهند شد.

بر اساس این گزارش، در این دوره تابستانی عناوینی از جمله؛ «ارتقاء سطح و تربیت مربی تجوید ویژه  اساتید مدارس علمیه کشور در قم»، «زیباخوانی و حفظ موضوعی 1 ویژه طلاب در شهربابک کرمان»، « زیباخوانی و حفظ موضوعی 2 و حفظ و معارف ویژه طلاب درکرمانشاه»، « تربیت مربی صحت قرائت و روان‌خوانی ویژه طلاب در چهارمحال و بختیاری» و « مهارت‌های بیان تفسیر ویژه طلاب در قزوین» با حضور اساتید ممحض حوزه علمیه تشکیل شده است.