گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

شروع تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از روز شنبه 19مرداد لغایت 31 مرداد ماه 1398

قابل توجه طلاب و مراجعین محترم 

با توجه به شروع تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از روز شنبه 19 مرداد لغایت 31 مرداد 1398

کلیه فعالیت‌های اداری معاونت آموزش حوزه‌های علمیه قبل و بعد از تاریخ فوق انجام خواهد شد. لذا طلاب گرامی برای انجام امور خود قبل و بعد از تاریخ فوق مراجعه نمایند. 

با تشکر