...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

شروع تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از روز شنبه 19مرداد لغایت 31 مرداد ماه 1398

قابل توجه طلاب و مراجعین محترم 

با توجه به شروع تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از روز شنبه 19 مرداد لغایت 31 مرداد 1398

کلیه فعالیت‌های اداری معاونت آموزش حوزه‌های علمیه قبل و بعد از تاریخ فوق انجام خواهد شد. لذا طلاب گرامی برای انجام امور خود قبل و بعد از تاریخ فوق مراجعه نمایند. 

با تشکر