...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

 ایجاد ۵ قطب گردشگری اسلامی در ترکیه

ایجاد ۵ قطب گردشگری اسلامی در ترکیه

ترکیه به منظور جذب گردشگران بین المللی، 5 قطب گردشگری اسلامی به ویژه مربوط به تاریخ اسلام را معرفی کرده است.

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برای افزایش پتانسیل گردشگری و تعداد گردشگران بین المللی به این کشور، «برنامه استراتژیک گردشگری 2023 » را منتشر کرده است.

درحالی که هم اکنون عملکرد جهانگردی ترکیه چهار برابر بهتر از میانگین جهانی است این کشور انتظار دارد در چهار سال آینده تعداد گردشگران بین المللی که به ترکیه سفر می کنند را به 75 میلیون نفر افزایش می یابد.