...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

حوزه در بحث هنر برنامه بنیادین دارد

حوزه در بحث هنر برنامه بنیادین دارد

هم اکنون طرح جامع هنر و رسانه در حوزه های علمیه تدوین و به وسیله مدیر حوزه های علمیه به مدارس علمیه ابلاغ شد و این طرح نشان از این است که حوزه در بحث هنر، برنامه بنیادین دارد.

به گزارش روابط عمومی «معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه»، حجت الاسلام والمسلمین نبوی در اولین جلسه هئیت امنای هفتمین جشنواره هنر آسمانی که در مرکز مدیریت حوزه های علمیه در قم برگزار شد گفت: هدف از برگزاری این نشست، هم افزایی و هم فکری با سازمانهای حوزوی است که در  اجرا و برنامه ریزی برای برگزاری هفتمین جشنواره هنر های آسمانی در حوزه های علمیه نقش دارند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه افزود: در سال گذشته که این جشنواره برگزار شد، شاهد تنوع رشته ها و تنوع آثار بودیم و همین مسئله نشان از اهمیت بحث هنر و توجه آن در میان حوزویان دارد.

وی بیان داشت: هم اکنون طرح جامع هنر و رسانه در حوزه های علمیه تدوین و به وسیله مدیر حوزه های علمیه به مدارس علمیه ابلاغ شد و این طرح نشان از این است که حوزه در بحث هنر، برنامه بنیادین دارد.

حجت الاسلام والمسلمین نبوی گفت: موضوع هنرآن قدر مهم است که رهبرانقلاب پیگیر اجرای این موضوع در حوزه علمیه می باشند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه افزود: حتما مدارسی علمیه ای که در بحث هنر ورود جدی و فعالیت داشته اند، مشارکت جدی در اجرای جشنواره هنر آسمانی داشته باشند.

وی افزود: در مظلومیت جشنواره هنر آسمانی همین اندازه بس که  هنوز به موضوع برگزاری جشنواره هنر در حوزه توجه و در میان طلاب و روحانیون به خوبی تبلیغ و اطلاع رسانی نشده است.

 معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه افزود: از دیگر مظلومیت جشنواره هنر آسمانی این است وقتی سخن از برگزاری جشنواره است، آیا برگزاری این جشنواره می تواند به حد و اندازه حوزه های علمیه باشد و یا تنها به انداز حوزه علمیه قم است.

حجت الاسلام والمسلمین نبوی گفت: به همین دلیل برگزاری جشنواره در حد جشنواره هنر آسمانی در حوزه‌های علمیه نیازمند تبلیغ، اطلاع‌رسانی و ایجاد انگیزه بیشتر است.

معاون تبلیغ وامور فرهنگی حوزه های علمیه با بیان این که در مدارس علمیه و حتی در میان مبلغین طرح هجرت بلند مدت وکوتاه مدت، روحانیون هستند که دارای ذوق و سلیقه خوبی در عرصه هنر می باشند اظهار داشت: باید این افراد شناسایی و بکار گرفته شوند.

وی بیان داشت: مسئله دیگر بحث آموزش به حوزویان در عرصه هنر و... است، آموزش هم از مباحث ضروری برای ارتقاء سطح دانشی طلاب و روحانیون در عرصه هنر به شمار می رود. هر چه قدر طلاب آموزش بیشتری ببینند، می توانند آثار فاخرتری از خود ارائه دهند.