...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

نشست اقلیت‌ها در سازمان ملل با حضور دفتر دفاع از حقوق پیروان اهل‌بیت(علیهم السلام)

نشست اقلیت‌ها در سازمان ملل با حضور دفتر دفاع از حقوق پیروان اهل‌بیت(علیهم السلام)

دوازدهمین نشست اقلیت ها با موضوع «حق آموزش به زبان مادری و دیگر حقوق اقلیت ها» در مقر سازمان ملل متحد ژنو آغاز شد.

این نشست با عنوان رسمی دوازدهمین نشست سالیانه سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها، زبان و حقوق بشر برگزار می شود.
دفتر دفاع از حقوق پیروان اهل بیت(علیهم السلام)در سوییس همانند سال‌های گذشته، امسال نیز بهمراه بخش زنان و جوانان در دوازدهمین نشست حقوق اقلیت‌ها در سازمان ملل ژنو شرکت کرد و حضور دارد.
موضوعات مورد مذاکره در این نشست دو روزه «حق آموزش و تحصیل به زبان مادری و دیگر حقوق اقلیت ها» خواهد بود که متعاقبا بصورت مفصل در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.