...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

عیادت آیت الله اعرافی از آیت الله خرازی

عیادت آیت الله اعرافی از آیت الله خرازی

مدیر حوزه های علمیه با حضور در منزل آیت الله خرازی از این استاد درس خارج حوزه علمیه قم عیادت کرد.

آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه با حضور در منزل آیت الله محسن خرازی از نزدیک از احوال این استاد درس خارج حوزه علمیه قم جویا شد.