...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

اجلاسیه معاونان تهذیب حوزه علمیه خوزستان

اجلاسیه معاونان تهذیب حوزه علمیه خوزستان

اجلاسیه معاونان تهذیب حوزه علمیه خوزستان، با هدف بررسی آخرین فعالیت‌های تهذیب مدارس علمیه استان و همچنین دانش‌افزایی معاونان تهذیب، باحضور حجت‌الاسلام رضایی، مدیر مرکز مشاور حوزه‌های علمیه کشور در سالن اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خوزستان برگزار شد.

اجلاسیه معاونان تهذیب حوزه علمیه خوزستان، با هدف بررسی آخرین فعالیت‌های تهذیب مدارس علمیه استان و همچنین دانش‌افزایی معاونان تهذیب، باحضور حجت‌الاسلام رضایی، مدیر مرکز مشاور حوزه‌های علمیه کشور در سالن اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خوزستان برگزار شد.

اجلاسیه معاونان تهذیب حوزه علمیه خوزستان، با هدف بررسی آخرین فعالیت‌های تهذیب مدارس علمیه استان و همچنین دانش‌افزایی معاونان تهذیب، در سالن اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خوزستان برگزار شد.

در ابتدای این اجلاسیه، حجت‌الاسلام بزرگیان، معاون تهذیب حوزه علمیه خوزستان، در رابطه با نحوه عملکرد معاونان تهذیب مدارس، چند دقیقه‌ای سخنرانی و بر لزوم تقویت سلسله نشست‌های اخلاقی در سطح مدارس علمیه تأکید کرد.

همچنین در این اجلاسیه که استاد آن، حجت‌الاسلام رضایی، مدیر مرکز مشاور حوزه‌های علمیه کشور بود، موضوعاتی از قبیل کار با کودک، آموزش راه‌های ترک گناه به جوانان و نوجوانان و... مطرح و بررسی شد.