...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

برگزاری جلسه کمیته اجرایی هفته پژوهش

برگزاری جلسه کمیته اجرایی هفته پژوهش

در نخستین جلسه کمیته اجرایی هفته پژوهش، که دوازدهم آذر ماه، با حضور مدیر، مسئولان و کارشناسان اداره مراکز و امور پژوهشی برگزار شد، پیرامون اهم برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه در هفته پژوهش، گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

در نخستین جلسه کمیته اجرایی هفته پژوهش، که دوازدهم آذر ماه، با حضور مدیر، مسئولان و کارشناسان اداره مراکز و امور پژوهشی برگزار شد، پیرامون اهم برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه در هفته پژوهش، گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد. در این جلسه، هریک از بخش‌های این اداره، بر اساس امکانات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود، مسئولیت‌هایی را برای بهتر برگزار شدن هفته پژوهش در حوزه علمیه بر عهده گرفتند.

برنامه‌های هفته پژوهش در حوزه علمیه، با شعار «پژوهش و تمدن نوین اسلامی» از 23/9/1398 آغاز و تا 28/9/1398 ادامه خواهد یافت.