...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

شرکت طلاب در دوره میثاق طلبگی حوزه علمیه تهران

شرکت طلاب در دوره میثاق طلبگی حوزه علمیه تهران

۲۱۵ نفر از طلاب مدارس علمیه استان تهران، در دوره سه روزه میثاق طلبگی یک شرکت کردند.

۲۱۵ نفر از طلاب مدارس علمیه استان تهران، در دوره سه روزه میثاق طلبگی یک شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از تهران، آخرین مرحله میثاق طلبگی یک، با تعداد ۲۱۵ نفر از طلاب مدارس علمیه استان تهران، به مدت سه روز در مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.

طلاب شرکت کننده در دوره میثاق طلبگی از ۷۵ مدرسه حوزه علمیه استان تهران بودند که به مدت سه روز در این دوره شرکت داشتند و در یازده گروه سازماندهی شده بودند.

در این دوره سه روزه، کلاس های متنوعی از قبیل: رسم طلبگی، آداب طلبگی، آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزه، دروس اخلاق، فعالیت های ورزشی از قبیل شنا ومسابقات ورزشی برای آمایش طلاب برگزار شد.

همچنین داوطلبان ورود به حوزه در این چند روز مورد سنجش تست های روانشناسی از قبیل تست کَتل و مشاوره از جهت های شخصیتی قرار گرفتند.